Εκπαίδευση Τεχνολογική Συστημάτων

Εκπαίδευση

Γνωρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογίες επηρεάζουν όλο και περισσότερο τον τρόπο εκπαίδευσης και μάθησης, εδώ και αρκετά χρόνια, έχουμε εδραιώσει και αναπτύξει εκείνες τις συνεργασίες με διεθνείς οίκους προϊόντων και λύσεων στον τομέα αυτό, και έχουμε στο ενεργητικό μας έναν πολύ σημαντικό αριθμό έργων σε δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Οι ολοκληρωμένες λύσεις που σχεδιάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε, αφορούν στην διαδραστική εκπαίδευση και την εκπαίδευση από απόσταση, μεγιστοποιούν στο έπακρο το εκπαιδευτικό περιεχόμενό σας και υποστηρίζουν τόσο τη διαδικασία μάθησης όσο και την έμπνευση και την αποτελεσματική συνεργασία εκείνων που συμμετέχουν όπου κι αν βρίσκονται.

 

Διαδραστική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστική εκπαίδευση  - Τεχνολογική Συστημάτων

 

 

Εκπαίδευση απο απόσταση - Τεχνολογική Συστημάτων

 

 

Μάθηση χωρίς όρια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση χωρίς όρια - Τεχνολογική Συστημάτων

 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

Μόνιτρος- Τεχνολογική Συστημάτων
Βιντεοπροβολείς - Τεχνολογική Συστημάτων
Συστήματα ήχου - Τεχνολογική Συστημάτων
Sony logo

 

Τεχνολογική Συστημάτων Α.Ε.

Πιστοποιημένη κατά ISO

Ακολουθήστε μας

Technologia twitterTechnologia facebookTechnologia youtubeTechnologia linkedin